11. 11. 2016

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

MobilePark mP je rešitev informacijske tehnologije, ki omogoča plačevanje parkirnine preko mobilnega telefona, brez uporabe parkirnega listka. Takoj zatem, ko parkirate svoje vozilo, lahko s poslanim SMS sporočilom ali preko aplikacije za pametne telefone plačate za predviden čas parkiranja in ga pred iztekom, v kolikor želite, na daljavo podaljšate.

Parkirnino lahko plačate z običajnim SMS sporočilom ali preko možnosti, ki jih nudi aplikacija mobilePark mP za pametne telefone. Dosegljiva je na www.mobile-park.com/sl/plt/. Aplikacija ponuja plačevanje z SMS sporočilom (SMS sporočila vam ni treba tipkati, saj ga aplikacija sestavi sama) in drugimi načini plačila (kreditna kartica, e-denarnica …). Preverite jih lahko na www.mobile-park.com/sl/plt/. Vsak upravljavec parkirišča odloči sam, ali bodo na njegovem parkirišču poleg plačila z SMS sporočilom na voljo tudi drugi načini plačila. Pri plačilu parkirnine z SMS sporočilom ne potrebujete internetne povezave, pri vseh ostalih načinih plačila (kreditna kartica, e-denarica …) pa je internetna povezava potrebna.

Na številko 031 20 90 20 pošljite SMS sporočilo s [cono parkiranja] [registrsko številko vašega avtomobila]
Primer takega SMS sporočila: KP01  KPZE123

V tem primeru je KP01 cona parkiranja (cona je zapisana na tabli z navodili za uporabo sistema mobilePark mP, ki se nahaja na parkirišču), KPZE123 je registrska številka vozila.

Z SMS sporočilom brez navedenega časa parkiranja boste na parkiriščih, kjer je privzeta perioda parkiranja 1 ura ali manj, vedno plačali za 1 uro parkiranja. Na parkiriščih, kjer je privzeta perioda parkiranja daljša od 1 ure, boste z SMS sporočilom brez navedenega časa parkiranja plačali za toliko časa, kot znaša privzeta perioda parkiranja.

Primer 1: privzeta perioda parkiranja na parkirišču je 20 minut. S poslanim SMS sporočilom KP01 KPZE123 boste plačali parkirnino za 1 uro.

Primer 2: privzeta perioda parkiranja na parkirišču je 1 ura in pol. S poslanim SMS sporočilom KP01 KPZE123 boste plačali parkirnino za 1 uro in pol.

Za pošiljanje SMS sporočila brez navedenega časa parkiranja se odločite, če je vaš želeni čas parkiranja 1 ura oziroma toliko, kolikor znaša privzeta perioda parkiranja, v primeru, da je ta daljša od 1 ure. V nasprotnem primeru se odločite za pošiljanje SMS sporočila z navedenim želenim časom parkiranja.

Na številko 031 20 90 20 pošljite SMS sporočilo s [cono parkiranja] [registrsko številko vašega avtomobila] [#časom parkiranja]

Primer takega SMS sporočila: KP01  KPZE123  #3
V tem primeru je KP01 cona parkiranja (cona je zapisana na tabli z navodili za uporabo sistema mP, ki se nahaja na parkirišču), KPZE123 je registrska številka vozila, #3 pa čas parkiranja (3 ure).

Ko pošljete tako sestavljeno SMS sporočilo, vam bo sistem obračunal parkirnino za navedeni želeni čas parkiranja (v tem primeru za 3 ure). Za ostale možnosti zapisa časa preberite spodnja navodila (»Kakšen je pravilen zapis časa parkiranja?«).

Med posameznimi enotami v SMS sporočilu naredite presledek (torej ne KP01KPZE123#3, ampak KP01  KPZE123  #3).
Registrsko številko vozila lahko zapišete na različne načine: brez vezajev in presledkov (npr. KPZE123), z vezaji in/ali presledki (npr. KPZN-123, KP ZN 123, KP ZN-123). Svetujemo vam, da registrsko številko raje zapišete brez presledkov in vezajev, saj boste tako hitreje natipkali SMS sporočilo.

Pri pisanju SMS sporočila lahko uporabljate male in/ali velike črke (npr. KP01  kpze123  #2, KP01  KPZE123  #2, KP01  KpZe123  #2).

V SMS sporočilu lahko čas parkiranja zapišete z eno samo številko, ki pomeni število ur, ali v obliki ur in minut. Če napišete #3, boste parkirali za 3 ure, če napišete #03:25 ali #3:25 pa za 3 ure in 25 minut.
Primeri SMS-ov z različnimi zapisi časa:

Parkiranje za 5 ur: KP01  KPZE123  #5
Parkiranje za 4 ure in 15 minut: KP01  KPZE123  #04:15
Parkiranje za 1 uro in 30 minut: KP01  KPZE123  #1:30
Parkiranje za 15 minut: KP01  KPZE123  #00:15

Vsako parkirišče ima svojo privzeto periodo parkiranja (npr. 1 ura, 20 minut, 30 minut …), glede na katero se obračuna parkirnina. Posebnost sistema mobilePark mP je v tem, da vam v primeru periode parkiranja, dolge 1 uro ali manj, na enostaven in praktičen način – z SMS sporočilom brez navedenega časa parkiranja – omogoča plačilo parkirnine za 1 uro.

Primer 1: če je privzeta perioda parkiranja na parkirišču 20 minut in vi pošljete SMS sporočilo KP01 KPZE123, vam bo sistem avtomatsko obračunal parkiranje za 1 uro.

Primer 2: Če je perioda parkiranja na parkirišču 2 uri in vi pošljete SMS sporočilo KP01 KPZE123, vam bo sistem avtomatsko obračunal parkiranje za 2 uri. Več o tem si lahko preberete v »Kako plačam parkirnino z SMS-om (brez navedenega časa parkiranja)?«.

Vedno na privzeto periodo parkiranja.

Primeri:

Privzeta perioda parkiranja je 20 minut, vi ste poslali SMS KP01 KPZE123 #00:25. V tem primeru plačate ceno dveh period, saj se plača vsaka začeta perioda.

Privzeta perioda parkiranja je 1 ura in 30 minut, vi ste poslali SMS KP01 KPZE123 #1. V tem primeru plačate ceno ene polne periode, saj je ena perioda minimalna enota plačila.

Priporočamo vam, da se na parkirišču najprej pozanimate, kaj je privzeta perioda parkiranja in nato pošljete ustrezno SMS sporočilo.

Pri uspešno poslanem SMS sporočilu dobite povratni potrditveni SMS, s katerim se vam zaračuna parkirnina. Ceno parkirnine določa upravljavec parkirišča. Vsa ostala povratna sporočila, kot so opomniki, opozorila na napako ipd., so brezplačna.

Da, v kolikor parkirišče podpira to možnost. Pri nakupu mesečne karte oziroma abonmaja na 031 20 90 20 pošljete SMS (primer): KP01 KPZE123 #MESECNA. KP01 je v tem primeru cona parkiranja, KPZE123 registrska številka avtomobila, #MESECNA pa ključna beseda za naročilo mesečne karte. Vsako parkirišče ima lahko svojo ključno besedo.
Pri uspešno poslanem SMS sporočilu dobite povratni potrditveni SMS, s katerim se vam zaračuna mesečna karta. Ceno mesečne karte določa upravljavec parkirišča. Vsa ostala povratna sporočila, kot so opomniki, opozorila na napako ipd., so brezplačna.

Da, v kolikor pri nekem parkirišču v aplikaciji obstaja ta možnost.

Strošek poslanega SMS sporočila se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku vašega mobilnega operaterja.

Pri uspešno poslanem SMS sporočilu dobite povratni potrditveni SMS, s katerim se vam zaračuna parkirnina. Vsa ostala povratna sporočila, kot so opomniki, opozorila na napako ipd., so brezplačna.

Da, v kolikor Splošni pogoji ne določajo drugače.

Aplikacija mobilePark mP za pametne telefone omogoča plačilo z SMS sporočilom ali drugimi načini plačila (kreditna kartica, e-denarnica …), ki jih lahko preverite na www.mobile-park.com/sl/plt/ bodo na njegovem parkirišču poleg plačila z SMS sporočilom na voljo tudi drugi načini plačila.

Pri plačilu parkirnine z SMS sporočilom ne potrebujete internetne povezave, pri vseh ostalih načinih plačila (kreditna kartica, e-denarica …) pa je internetna povezava potrebna. Aplikacija mobilePark mP je dosegljiva na www.mobile-park.com/sl/plt/. Po odprtju aplikacije sledite navodilom.

Prednost uporabe aplikacije mobilePark mP je v tem, da vam SMS sporočil ni treba tipkati, saj jih aplikacija sestavi sama. Pošiljanje SMS sporočil preko aplikacije je hitrejše, bolj enostavno in tudi bolj pregledno, saj vam aplikacija nudi pregled nad zgodovino poslanih sporočil oziroma vaših parkiranj.

Pri uporabi aplikacije mobilePark mP ne boste izgubljali časa s tipkanjem SMS sporočil – vi samo izberete lokacijo in nastavite uro, aplikacija pa bo sama sestavila SMS sporočilo, ki ga odpošljete. Znotraj aplikacije lahko plačujete tudi z drugimi načini plačila (kreditna kartica, e-denarnica …), ki jih lahko preverite na www.mobile-park.com/sl/plt/. (Opomba: vsak upravljavec parkirišča odloči sam, ali bodo na njegovem parkirišču poleg plačila z SMS sporočilom na voljo tudi drugi načini plačila.) Aplikacija ponuja enostaven pregled nad zgodovino vaših parkiranj. Idealna je za vse, ki z enim telefonom plačujejo parkirnino za več vozil, saj lahko v njej enostavno dodajajo nove registrske številke oziroma avtomobile. V aplikaciji se nahaja tudi zemljevid vseh parkirišč, ki podpirajo storitev mobilePark mP.

Internetno povezavo potrebujete za prenos aplikacije in ob registraciji v aplikacijo. Internetna povezava je potrebna pri plačevanju s kreditno kartico, e-denarnico ipd. Internetne povezave ne potrebujete pri plačevanju z SMS sporočili preko aplikacije. Kljub temu vam za optimalno uporabniško izkušnjo svetujemo uporabo internetne povezave.

Opomba za uporabnike iOS: internetno povezavo potrebujete za prikaz starih parkiranj.

Ne. SMS sporočila lahko pošiljate brez internetne povezave (velja tako za SMS sporočila, poslana po običajni poti, kot za SMS sporočila, poslana preko aplikacije mobilePark mP za pametne telefone).

Da. Primer: parkirnino najprej plačate z SMS sporočilom preko aplikacije, nato pa jo preko aplikacije podaljšate s kreditno kartico. Velja tudi obratno in za druge načine plačila preko aplikacije (npr. e-denarnica), ki jih lahko preverite na www.mobile-park.com/sl/plt/.

Opomba: vsak upravljavec parkirišča odloči sam, ali bodo na njegovem parkirišču poleg plačila z SMS sporočilom na voljo tudi drugi načini plačila.

Da. Primer: parkirnino najprej plačate z običajnim SMS sporočilom in jo kasneje podaljšate s kreditno kartico v aplikaciji. Velja tudi obratno. Naš sistem si zapomni vašo telefonsko številko in zgodovino vaših transakcij, zato je možno kombinirano plačevanje z običajnim SMS sporočilom in preko možnosti plačila v aplikaciji mobilePark mP, ki jih lahko preverite na www.mobile-park.com/sl/plt/.

Opomba: vsak upravljavec parkirišča odloči sam, ali bodo na njegovem parkirišču poleg plačila z SMS sporočilom na voljo tudi drugi načini plačila.

Sistem mobilePark mP je namenjen vsem uporabnikom mobilne telefonije in načeloma podpira vse operaterje, ne glede na tip naročnine. V nasprotnem primeru vas sistem samodejno obvesti o drugih možnostih plačila.

Sistem mobilePark mP je na voljo tudi gostujočim uporabnikom mobilne telefonije v Sloveniji.

Da. 10 minut pred iztekom parkirne ure prejmete opomnik o tem, da bo parkirnina kmalu iztekla – ne glede na to, ali ste plačilo izvršili z običajnim SMS sporočilom ali preko možnosti, ki jih nudi aplikacija mobilePark mP.

Pred iztekom parkirnine lahko le-to podaljšate na več različnih načinov: pošljete nov SMS po običajni poti, pošljete nov SMS preko aplikacije  mobilePark mP, uporabite eno od drugih možnosti plačila v aplikaciji (kreditna kartica, e-denarnica …), ki jih lahko preverite na www.mobile-park.com/sl/plt/.

Če parkirnino plačujete preko aplikacije, bodite pozorni, da je ura na vašem telefonu nastavljena točno. Sicer lahko pride do zamikov pri prikazovanju opomnikov o izteku parkiranja, za kar ne odgovarjamo.

Opomba: vsak upravljavec parkirišča odloči sam, ali bodo na njegovem parkirišču poleg plačila z SMS sporočilom na voljo tudi drugi načini plačila.

V kolikor parkirne ure ne podaljšate, vam ta izteče ob predvideni uri.

Plačilo z običajnimi SMS sporočili deluje na vseh mobilnih telefonih, tudi starejših. Plačilo preko aplikacije je mogoče samo preko pametnega telefona.

Ni nujno. Sistem mobilePark mP lahko uporabljate tudi, če na pametnem telefonu nimate nameščene aplikacije mobilePark mP (v tem primeru uporabljate običajna SMS sporočila). Kljub temu priporočamo uporabo aplikacije, saj omogoča enostavno podaljševanje parkirnine in nadzor nad njo.

Odvisno od zahteve upravljavca parkirišča. Možni sta dve opciji: plačilo parkirnine v naprej ali obvestilo o trenutno brezplačnem parkiranju. Večino upravljavcev se odloči in omogoči plačilo parkirnine v naprej, torej omogoči plačilo parkirnine izven delovnega časa parkirišča.
Veljavni urnik in cenik posameznega parkirišča je v skladu s signalnimi tablami oz. podrobnostmi posameznega parkirišča.

Da. V tem primeru je treba poslati SMS sporočilo za vsako vozilo posebej. V kolikor plačujete z aplikacijo, pa v njej samo dodate novo registrsko številko.

V takem primeru je bilo vaše parkiranje neuspešno in po vsej verjetnosti tudi plačilo parkirnine. Če se je parkirnina vseeno zaračunala, je odvisno od različnih situacij, na katere mi nimamo vpliva in zanje ne odgovarjamo.

Primeri, ko ne prejmete povratnega SMS sporočila, parkirnina pa je bila vseeno plačana:

– vaš mobilni telefon od plačevanja parkirnine ni dosegljiv v roku 48 ur (imate prazno baterijo, ste na območju, kjer ni GSM signala ali je slaba pokritost z omrežjem, pride do prekinitve naročniškega razmerja ipd.),

– imate poln predal za SMS sporočila.

Primeri, ko ne prejmete povratnega SMS sporočila in parkirnina ni bila plačana:

– nimate dovolj denarja na kartici,

– nimate omogočenega sprejemanja komercialnih sporočil pri vašem operaterju ali na svojem mobilnem telefonu,

– dosegli ste dnevni, tedenski ali mesečni limit. V veliki večini primerov, ko uporabnik ne prejme povratnega SMS sporočila o uspešnem parkiranju, se izkaže, da parkirnina ni bila plačana. Zato v primerih, ko ne prejmete povratnega SMS sporočila o uspešnem parkiranju, smatramo, da parkirnina ni bila plačana.

Če parkirnine niste plačali z SMS sporočilom, ampak z enim od drugih načinov plačila, ki jih omogoča aplikacija (kreditna kartica, e-denarnica …), in transakcija ni bila izvršena, obvestilo o tem dobite takoj.

SMS sporočilo, ki ga prejmete ob plačilu parkirnine, velja kot obvestilo o uspešno izvedeni transakciji. Dolžni ste ga hraniti v primeru reklamacije. Če uporabljate aplikacijo  mobilePark mP, v primeru reklamacije upoštevate referenčno številko (TrxId), ki se nahaja med podrobnostmi posameznega parkiranja v zgodovini. Za reklamacijo v zvezi z izvedbo storitve mobilePark mP se obrnite na upravljavca parkirišča.

Ne, ni potrebno. Pri uporabi sistema mobilePark mP vam parkirnih listkov iz parkomata ni treba uporabljati. Storitev mobilePark mP vam omogoča plačevanje parkirnine preko telefona, brez parkirnega listka.

Redar uporablja posebno aplikacijo, preko katere je obveščen o poravnanih in neporavnanih parkirninah. Preko vaše registrske številke bo preveril status vaše parkirnine. Bojazen, da bi dobili kazen, ker niste uporabili parkirnega listka, je odveč. Pazljivi morate biti le pri vnosu registrske številke svojega vozila in cone parkiranja.

Minimalna enota plačila je ena privzeta perioda parkiranja. Vsako parkirišče ima svojo privzeto periodo, glede na katero se obračuna parkirnina. Privzeta perioda je lahko 1 ura, 20 minut, 45 minut … Določi jo vsak upravljavec parkirišča posebej.

Primer 1: privzeta perioda parkiranja je 1 ura, vi ste poslali SMS KP01  KPZE123  #00:45. V tem primeru plačate ceno ene polne periode, saj je minimalna enota plačila ena privzeta perioda.

Primer 2: privzeta perioda parkiranja je 20 minut, vi ste poslali SMS KP01  KPZE123  #00:30. V tem primeru plačate ceno dveh period, saj se plača vsaka začeta perioda.

Ne glede na to, koliko manjka do konca obratovalnega časa parkirišča, je minimalna enota plačila parkirnine vedno ena privzeta perioda parkiranja. Privzeta perioda je lahko 1 ura, 20 minut, 45 minut … Določi jo vsak upravljavec parkirišča posebej.

Primer: privzeta perioda parkiranja je 1 ura, do konca obratovalnega časa parkirišča pa manjka 15 minut. Tudi, če pošljete zahtevek za 15 minut (npr. KP01 KPZE123 #00:15), se vam parkirnina ne bo obračunala na minuto, ampak po ceni ene privzete periode parkiranja, ki je minimalna enota plačila. V tem primeru boste torej plačali parkirnino 1 periode (1 ure).

Parkirnina se zaračuna za 2 uri, ampak se šteje naprej od naslednjega dne, ko parkirišče prične obratovati.

Račun za opravljeno storitev bo izdal vaš mobilni operater na mesečnem izpisku. Storitev bo navedena pod postavko SMS parkiranje.

Aplikacijo lahko naložite na App Store za Apple naprave in Google Play Store za naprave z operacijskim sistemom Android, oziroma na spletnem naslovu www.mobile-park.com/sl/plt/.

Denar naložite s kreditno ali z debetno kartico preko plačilnega sistema PayPal.

Lahko. V tem primeru gre zahteva preko SMS-a, ki vam ga operater lahko zaračuna glede na vaš paket, plačilo pa se vrši iz Wallet-a. Ko boste naslednjič na dosegu internetne povezave, se bodo vsote uskladile.

Račun je potrebno zahtevati pri nas. Poslali vam ga bomo na vaš elektronski naslov.

Stroški se zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom PayPal-a. Okvirni stroški znašajo 0,35 € + pribitek, ki znaša od 3,4 % do 5,2 %, in so odvisni od države, iz katere uporabnik prihaja.

Plačevanje z mobilePark mP Wallet-om omogočajo vsa parkirišča, razen v primeru, ko upravljalec parkirišča to izrecno prepove na njegovem parkirnem prostoru.

Če boste nadaljevali z uporabo te spletne strani, se strinjate z uporabo piškotkov, ki jih stran uporablja. Več informacij

Piškotki na tej spletni strani so omogočeni, da omogočajo najboljšo mogočo izkušnjo obiskovalcem spletne strani. Če boste nadaljevali z uporabo te spletne strani brez da bi spremenili nastavitve piškotkov ali boste spodaj kliknili Strinjam se, se strinjate z uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Zapri